Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja

 

 

Főoldal

Magunkról

Hírek

Ez történt

Gyűjtemények

Rendezvénynaptár

Haluskafesztivál

Kapcsolatok

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006.

 

Szervezet neve: Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja

Székhelye: 2688 VANYARC, VERES PÁLNÉ ÚT 83.

Bejegyzésének éve: 2002 Balassagyarmat, Nógrád Megyei Bíróság

Jellege: közhasznú társadalmi szervezet

Tev.terület: kulturális

 

SZÁMLAVEZETŐ: HÁROMKŐ TAKARÉKSZÖVETKEZET VANYARCI FIÓKJA

AZ EGYESÜLET BANKSZÁMLASZÁMA: 64100074-11020071

ADÓSZÁMA: 18639292-1-12

 

 

 

A Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja 2006. évi közhasznú egyszerűsített beszámolója        január 1 – és december 31. közötti időszakra a 1517/B jelű nyomtatvány alapján

 

 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ

EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE

2006

 

sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) 

Tárgyév

helyesbítései

a

b

c

d

e

1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.)

2.139e

1.249e

2.

I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.)

2.139e

1.249e

3.

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

 65 e

48 e

4.

a) alapítótól

5.

b) központi költségvetéstől  

15 e

18 e

6.

c) helyi önkormányzattól

7.

d) társadalombiztosítótól

8.

e) egyéb

50 e

30 e

9.

f) továbbutalási céllal kapott

10.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

1.390 e

920 e

11. 

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

577 e

144 e

12.

4. Tagdíjból származó bevétel

60 e

43 e

13.

5. egyéb bevétel

47 e

94 e

14.

II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK

15.

B. vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)

16.

1. Pénzügyileg rendezett bevételek

17.

2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

18.

C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.)

2.139e

1.249e

19.

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II:+B./2.)

20.

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)

2.167e

1.003e

21.

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

2.167e

1.003e

22.

Ebből: továbbutalt támogatás

23.

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

24.

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

25.

4. Ráfordítást nem érvényesíthető kiadások

26.

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)

27.

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

28.

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

29.

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

30.

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

31.

G: Tárgyévi pénzügyi eredmény (+1.+2)

28 e

246 e

32.

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.)

28 e

246 e

33.

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./1.-F./1.-F./4)

34.

H. Nem pénzben realizált eredmény (+1.+2.)

35.

1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II-E./2.-E-/3.)

36.

2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3)

37.

I. Adózás előtti eredmény (B./1-F./1)+H/2

38.

J. Fizetendő tagsági adó

39.

K. Tárgyévi eredmény

40.

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A/II)-(E/1+E/2+E/3)

28 e

246 e

41.

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

 

42.

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

-

-

43.

1. Bérköltség

44.

ebből: - megbízási díjak

45.

          - tiszteletdíjak

46.

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

47.

3. Bérjárulékok

48.

B. Pénzügyileg rendezett anyagi jellegű ráfordítások

49.

C. Értékcsökkenési leírás

50.

D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások

51.

E. A szervezet által nyújtott támogatások ( pénzügyileg rendezett)

52.

F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege

 

 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ

EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2006 ÉV 

 

sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

1

A befektetett eszközök (2-4 sorok)

324 e                                                  524 e

2

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

3

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

324 e                                                   524 e

4

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5

Forgóeszközök (6-9 sorok)

28 e

246 e

6

I. KÉSZLETEK

 

 

7

II. KÖVETELÉSEK

8

III. ÉRTÉKPAPÍROK

9

IV. PÉNZESZKÖZÖK

28 e

246

10

ESZKÖZÖK (AKTÍVIÁK) ÖSSZESEN (1+5 sor) 

352 e

770 e

11

C Saját tőke (12-16 sorok)

12

I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

13

II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

14

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

15

IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 

(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL

28 e                                                     246 e

16

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

17

D. Tartalék

18

E. Céltartalékok

19

F. Kötelezettségek (20-21 sorok)

20

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

21

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

22

FORRÁSOK )PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11+17+18+19. sor)

                                 

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év

Az egyesület bemutatása

Az egyesület neve: Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális                                Központja

Székhelye:              2688 Vanyarc, Veres Pálné út 83.

Alapítás éve:           2002

Nyilvántartási száma: 61

Bírósági nyilvántartásba vétel száma, kelte: Pk.60060/2002/4, 2002.10.04.

Besorolási kategóriája: közhasznú társadalmi szervezet

Célja: A nógrádi és hevesi régióban lakó szlovák nemzetiségű lakosság nyelvi, tárgyi és szellemi kultúrájának megőrzése, történelmi hagyományainak ápolása, valamint kisebbségi létükkel összefüggő más sajátosságaik egyéni és közösségi önazonosságuk érvényre juttatása.

Tevékenységi területe: a kultúra, a hagyományápolás, a regionális továbbképzések, értekezletek, programok szervezése, szakmai segítségnyújtás, koordinálás az egyesülethez tartozó települések nemzetiségi munkájában.

A társadalmi szervezet képviselője, elnöke: Nedeliczki Teréz - Vanyarc

Alelnöke: Komjáthi Gáborné - Vanyarc

Az elnökség tagjai: Agárdi András – Ősagárd, Dr. Egyedné Baránek Ruzsenka – Salgótarján, Bán Imréné – Galgaguta, Blaskó György – Mátraszentimre, Bacsa Andrásné - Sámsonháza

Ellenőrzési Bizottság elnöke: Kucsera Andrásné – Nézsa

Tagjai: Budai József – Erdőkürt, Ruga Jánosné - Bér

Legfőbb szerve a közgyűlés

 

Az egyesület 2006. évi közhasznú tevékenységei:

Gyermek néptánccsoportok vezetőinek továbbképzése

Szlovák nyelvet oktató pedagógusok szakmai értekezlete

Szlovák színházi programok megtekintése

Haluskafesztivál szervezése

Regionális Szlovák Népdaléneklési- Vers- és Prózamondó Verseny

Gyermektánccsoportok találkozója

Nógrádi Folklór Fesztivál és Nemzetiségi találkozó

Regionális Nemzetiségi Nap

 

Pénzügyi beszámoló:

Nyitó egyenleg 2006. január 1-jén:                                                                      28.489,-

Bevételek:

Nógrád Megyei Közgyűlés (Haluskafesztiválra) pályázat                                   200.000,-

Országgyűlés (működési kiadásokra) pályázat                                                  200.000,-

NCA             (műk. kiadásokra) 2005.évi pályázat áthozata                               120.000,-

MSZSZ Közhasznú Alap. (Nemzetiségi Napra) pályázat                                    200.000,-

MSZSZ Közhasznú Alap. (Népvis.babák elhelyezése) pály.                               200.000,-

1%                                                                                                                        18.284,-

Támogatások: Háromkő Takszöv. (Haluskafesztiválra)                                        30.000,-

                        Kisebbségi Önkorm. (Nemezetiségi Napra)                                  89.500,-

                        Tombolajegy bevétel (Haluskafesztivál)                                        54.000,-

Tagdíj befizetések                                                                                                 43.000,-

Banki kamat                                                                                                             1.166,-

Egyéb banki jóváírás  (deviza számláról)                                                               52.200,-

Egyéb bevétel     (2500+10306)                                                                             12.806,-

                                                                      Összesen:             1.249.445,-      (1.249 E Ft)

 

Kiadások (szakmai és működési):

             -közhasznú tevékenység ráfordításai összesen:               1.002.621-    (1.003 E Ft)

 

Záróegyenleg 2006 december 31-én

                               banki és pénztári:               111.101+135.723=   246.824,-   (  246 E Ft)

 

Az egyesület leltárba vett tárgyi vagyonának összértéke:         524.000,-   (  524 E Ft)

 

 
noghev@gmail.com, noghev@freemail.hu