Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja

 

 

Főoldal

Magunkról

Hírek

Ez történt

Gyűjtemények

Rendezvénynaptár

Haluskafesztivál

Kapcsolatok

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS  2005

Szervezet neve: Nógrád –Hevesi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja

 

Székhelye: 2688 Vanyarc, Veres Pálné út 83.

Lev.címe: 2688 Vanyarc, Hunyadi út 1/b.

Bejegyzésének éve: 2002. Balassagyarmat Nógrád Megyei Bíróság

Jellege: közhasznú társadalmi szervezet

Tev.terület: kulturális

Számlaszáma: 64100074 – 11020071

Számlavezető: Háromkő Takarékszövetkezet ( Vanyarc, Veres Pálné út 54.)

Adószáma: 18639292-1-12

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Az egyesület 2005. évi nyitó egyenlege január 1-jén:                33.860,-Ft

Az egyesület 2005.évi bevétele:                                                 2.105.512,-Ft

                                                                            összesen:            2.139.372,-Ft

 

Az egyesület 2005. évi kiadása:                                                  2.110.883,-Ft

Az egyesület 2005. évi záró egyenlege december 31-én :        28.489,-Ft

 

Az egyesület tárgyi vagyona 2005-ben: 1 db mobil telefon Siemens MT 30

                                                                           2 db komód (polcos szekrények iratoknak)

                                                                           1 db Dimage Z20 digitális fényképezőgép

                                                                           1 db teljes számítógép konfiguráció nyomtatóval

A tárgyi vagyon összértéke   2005-ben bruttó:                                   324.000,- Ft

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Az egyesület kiadásai 2005-ben az elmúlt évekhez hasonlóan a működéshez kapcsolódó kiadások voltak, melyek a különböző szolgáltatások igénybevételéből adódtak elsősorban: fénymásolás, terembérlet, postaköltség, útiköltség, irodai szerek, stb.

Szakmai feladatok finanszírozására, valamint tárgyi eszközök beszerzésére leginkább pályázat és támogatások útján nyílt lehetőség.

Az egyesület tisztségviselői társadalmi munkában végzik a tevékenységüket.

Az egyesület 2002 óta folyamatosan működik Vanyarc székhellyel.

Két megye, Nógrád és Heves megye szlovák nemzetiségű településeit fogja össze. Koordináló szerepet tölt be, regionális szakmai továbbképzéseket rendez, kapcsolatot tart az országos szervekkel és információt közvetít. Kiemelt regionális, megyei programokat szervez kulturális, hagyományőrző és gasztro-kulturális területen.

Éves beszámolóját az adott naptári évben végzi, ahogy tevékenységét is. A szakmai és pénzügyi előterjesztés az egyesület elnökének feladata, a jóváhagyásé pedig az alapszabály szerint a közgyűlésé.

 

 

AZ EGYESÜLET 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

 

A Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesülete 2002-ben alakult civil szervezet, mely két megye szlovák nemzetiségű településeit fogja össze. Tevékenységi területe a kultúra, a szlovák nemzetiségi hagyományápolás, továbbá a regionális továbbképzések, értekezletek szervezése, szakmai segítségnyújtás, koordinálás a települések nemzetiségi munkájában.

A nógrád-hevesi „tótatyafiak” szervezete megalakulása óta folyamatosan működik.

Székhelye Vanyarc, ahol több mint 30 évre nyúlik vissza a nemzetiségi kultúra és a hagyományápolás.

2005-ben négy kiemelt rendezvénye volt az egyesületnek, természetesen társrendezőkkel és támogatók segítségével:

 

További rendezvények, programok: Gyermektánccsoport vezetők továbbképzése, szlovák nyelvet oktató pedagógusok szakmai értekezlete, a békéscsabai Kutatóintézet munkatársának előadása, részvétel több hazai gasztronómiai versenyen, a bánki nemzetiségi találkozón.

Színházi bemutatók megtekintése: Szarvasi Szlovák Színház előadásában: Passió, Rumcájsz. Az előadásokat Rétságra szerveztük.

Vertigo színpad bemutatója: Lavička (Pad) Nézsán, Azyl (Menedék) Bp-en

 

Egyesület elnökségi ülése négy alkalommal ülésezett, az Ellenőrző Bizottság egy alkalommal. Közgyűlésünket novemberben tartottuk, ahol vendégeink voltak: Fuzik János az Orsz. Szlov. Önk. elnöke, Riba Etelka alelnök és Pleva Mihályné régió tanácsnok.

 

AZ EGYESÜLET 2005. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

 

Nyitó egyenleg: 2005. január 1-jén:                            33.860,- Ft

Záró egyenleg: 2005. december 31-én:                     28.489,- Ft

 

Eredmény levezetés:

Bevételek:

2005. január 1-jétől  2005. december 31-ig tartó időszak bevétele

Pályázatok:

NCA (SZJA 1% népszerűsítésére)                              720.000,-Ft

NCA (működési 2004.2. ford.)                                      210.000,-Ft

Háromkő Tak.szöv.                                                           30.000,-Ft

Hungarotel Rt.                                                                    20.000,-Ft

Nógrád Megyei Közgyűlés                                           150.000,-Ft

Nm-i Közgyűlés elnöke                                                    30.000,-Ft

Országgyűlés (Kisebbségi Biz.)                                  100.000,-Ft

NCA (működési 2005.)                                                   180.000,-Ft

 

Tagdíjak:                                                                              59.500,-Ft

Egyéb támogatások:                                                      577.286,-Ft

SZJA (1%):                                                                          15.417,-Ft

Banki jóváírás:                                                                   14.309,-Ft

Nyitó egyenleg                                                                   33.860,-Ft

Összes bevétel+ nyitó egy.:                                       2.139.372,-Ft

 

Kiadások

2005. január 1-jétől  2005. december 31-ig tartó időszak kiadásai:

Közhasznú tevékenység ráfordításai:

Működési, fenntartási kiadások:                                        315.649,-Ft

Szakmai tev. kiadásai:  - Haluskafesztivál                      170.630,-Ft

                                            - Színházi ea.:                               30.000,-Ft

                                            - Nemzetiségi Nap (St.):            596.500,-Ft

                                            - Nás kalendár:                              15.000,-Ft

                                           - 1% népszerűsítése:                  700.289,-Ft

Felhalmozási kiadás:       számítógép:                              189.845,-Ft

                                               digit. fényképezőgép:               88.970,-Ft

Más szervezeteknek nyújtott tám.:                                        4.000,-Ft

Bérköltség, járulékok:                                                                    nincs

                                                  Összes kiadás:                   2.110.883,-Ft

 

Záró egyenleg 2006. dec. 31-én:                  28.489,-Ft

 

                             Az egyesület tárgyi vagyona 2005-ben:

 

1  db       Mobil telefon (MT 30)                                              15.100,-

2  db       Komód (polcos tároló szekrény )                        29.800,-

1 db        Dimage Z20 digitális fényképezőgép                  89.000,-

1 db       teljes számítógép konfiguráció nyomtatóval   190.000,-

A tárgyi vagyon összértéke:                                                324.000,- Ft

 

Vanyarc, 2006. május 8.                                     Nedeliczki Teréz    elnök

 

 

 

noghev@gmail.com, noghev@freemail.hu