Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja

 

 

Főoldal

Magunkról

Hírek

Ez történt

Gyűjtemények

Rendezvénynaptár

Haluskafesztivál

Kapcsolatok

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004.

 

Szervezet neve: Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja

Székhelye: 2688 VANYARC, VERES PÁLNÉ ÚT 83.

Bejegyzésének éve: 2002 Balassagyarmat, Nógrád Megyei Bíróság

Jellege: közhasznú társadalmi szervezet

Tev.terület: kulturális

 

SZÁMLAVEZETŐ: HÁROMKŐ TAKARÉKSZÖVETKEZET VANYARCI FIÓKJA

AZ EGYESÜLET BANKSZÁMLASZÁMA: 64100074-11020071

ADÓSZÁMA: 18639292-1-12

 

2003 évi nyitóegyenlege január 1-jén:              0.00, -Ft

2003 évi záróegyenlege december 31-én:    93.288,-Ft

 

Az egyesület vagyona:     1 db   mobiltelefon (SIEMENS MT 30)

                                    2 db   polcos tároló szekrény

a tárgyi vagyon összértéke bruttó:  44.900.-Ft

 

Az egyesület kiadásai 2004-ben az elmúlt évihez hasonlóan a működéshez kapcsolódó kiadások voltak, melyek a különböző szolgáltatások igénybevételéből adódtak elsősorban: fénymásolás, terembérlet, postaköltség, útiköltség, irodai szerek, stb.Szakmai feladatok finanszírozására leginkább pályázat és támogatások útján nyílt lehetőség.

Az egyesület tisztségviselői társadalmi munkában végzik a tevékenységüket.

Az egyesület 2002 óta folyamatosan működik Vanyarc székhellyel.

Két megye, Nógrád és Heves megye szlovák nemzetiségű településeit fogja össze. Koordináló szerepet tölt be, regionális szakmai továbbképzéseket rendez, kapcsolatot tart az országos szervekkel és információt közvetít. Kiemelt regionális, megyei programokat szervez kulturális, hagyományőrző és gasztro-kulturális területen.

Éves beszámolóját az adott naptári évben végzi, ahogy tevékenységét is. A szakmai és pénzügyi előterjesztés az egyesület elnökének feladata az évi közgyűlésen.

 

 

Szakmai beszámoló 2004. év

 

A Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja Vanyarc székhellyel 2002-ben alakult az Országos Szlovák Önkormányzat ötödik régiójaként. 2003-tól pedig mint a SZKK /SOC/ vanyarci tagintézményeként is működik.

Vanyarc Nógrád megyében egy szlovák nemzetiségű település, mely több évtizedes hagyományőrző munkájával és ma is aktív jelenlétével kiérdemelte ezt a szerepet.

A régióhoz /Nógrád-Heves megye/ 22 települése tartozik. Az egyesület, mint civil szervezet - mely egyébként a Nemzeti Civil Alapprogram /NCA/ bejegyzett tagja is - tevékenységi köre elsősorban a kultúra, a szlovák nyelv és a szlovák hagyományok ápolása. A Szlovák Kisebbségi Önkormányzatokon túl magánszemélyek, más civil szervezetek, települési önkormányzatok is a tagjai lehetnek. Az egyesület a régióközponttal karöltve számos közös programot szervezett a 2004. évben is, ill. segítette az egyes települések hagyományőrző rendezvényeit, valamint szakmai továbbképzéseket, szemináriumokat szervezett és helyet adott ezeknek programoknak, mint például a szlovák nyelvtanárok értekezlete, népdalkörök, néptáncoktatók továbbképzése...

A Nemzeti Kulturális Alapprogram /NKA/ támogatásával egyesületünk rendhagyó zenei órát szervezett a régió hét szlovák nyelvet oktató általános iskolájában - Erdőkürt, Lucfalva, Mátraszentimre, Nézsa, Nógrádsáp, Mátraszenimre, Vanyarc - a mihálygergei Tücsök Népzenei Együttes közreműködésével. A Nógrádi Mecénás Alapítvány segítségével pedig Életmód és Környezetvédelmi Kalandtábort szerveztünk Vanyarc, Bér, Erdőkürt gyermekeinek.

Mátrai Majális címmel régiós kirándulásra mentünk Heves megyébe, ahol Mátraszentimre és Kisnána voltak a vendéglátóink.

Szeptember 11-én a vanyarci települési Önkormányzat, Nógrád Megye közgyűlése, az Országos Szlovák Önkormányzat és a Szlovák Közművelődési Központja támogatásával sikerült megrendezni a régió legnagyobb gasztro-kulturális rendezvényét, a Haluskafesztivált - benne a sztrapacskafőző versenyt -, melyet hagyományteremtő céllal első ízben szerveztünk.

Hagyományteremtő céllal tartottuk Salgótarjánban a József Attila Művelődési Központban november 19-én Hugyecz Andrásné - Anna Hugyeczová - emlékére alapított díj átadását a Régiós Nemzetiségi Nap keretén belül, mely díjat többségi szavazatok alapján az egyesület kuratóriuma ítéli oda annak a személynek, mely a legtöbbet tette a nemzetiségi, hagyományőrző területen.

A Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesülete hivatalosan bejegyzett szevezet, mely 2002-től 3 éve folyamatosan működik, így 2005-től az 1%-os adó felajánlásokat is fogadhatjuk a 64100074 - 11020071 számlaszámon /Háromkő Takarékszövetkezet Vanyarc/

Elérhetőségeink: e-mail cím: noghev@gmail.com noghev@freemail.hu

 

www.totatyafiak.hu

tel.: 06-32-484-201, 06-30-563-4692

Vanyarc, 2005.        Nedeliczki Teréz elnök

 

 

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 2004

 

NYITÓ EGYENLEG 2004. január 1-jén:       93.288,-Ft

 

Tárgyi vagyon 2004-ben:

1 db mobil telefon

2 db komód (polcos tároló szekrények)

A tárgyi vagyon összértéke bruttó:    44.900,- Ft

 

 

A Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja2004. évi közhasznú egyszerűsített beszámolója        január 1 – és december 31. közötti időszakra a 1517/B jelű nyomtatvány alapján

 

Eredmény levezetés:

Közhasznú tevékenység bevétele:               606.963,- Ft

Nyitóegyenleg 2004 jan. 1.                                            93.288,-Ft

Pályázatok:                                                                      415.000,-Ft

Tagdíjból származó bevétel:                                          77.000,- Ft

Egyéb(banki jóváírások):                                                21.675,- Ft

 

Közhasznú tevékenység ráfordításai:           573.103,- Ft

(szakmai+fenntartási összesen)                                                                

 

Ez az év teljes kiadása, melyben az alább említett programok mellett kommunikációs költségek, propaganda költségek, útiköltségek szerepelnek. A pályázati összegek túllépése is ide sorolandó, valamint a terembérleti díjak

Pályázati összegek                                   s azok felhasználása

NKÖM       200.000,-Ft                         - Tücsök zenekar tájolása,

                                                                                      rendhagyó zenei öra 7 településen

Nógrád Megye Közgy.   100.000.-Ft                   - Haluskafesztivál megrendezéséhez

NM.Közgy. elnöke   20.000,-Ft                             - Regionális Nemzetiségi Nap St-ban

Nógrdi Mecénás Alapítvány   95.000,-Ft                 - Kalandtábor 3 település gyermekeinek

 

 

Záró egyenleg 2004. december 31-én:                      33.860,- Ft

 

Az egyesület tárgyi vagyona 2004. december 31-én:

1 db Mobil telefon

2 db komód (polcos tároló szekrény)

A tárgyi vagyon bruttó összértéke:       45.000,- Ft

 

Vanyarc, 2005

 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ

EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2004 ÉV 

 

sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

1

A befektetett eszközök (2-4 sorok)

2

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

3

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

4

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5

Forgóeszközök (6-9 sorok)

377e

607e

6

I. KÉSZLETEK

45e

45e

7

II. KÖVETELÉSEK

8

III. ÉRTÉKPAPÍROK

9

IV. PÉNZESZKÖZÖK

332e

562e

10

ESZKÖZÖK (AKTÍVIÁK) ÖSSZESEN (1+5 sor) 

377e

607e

11

C Saját tőke (12-16 sorok)

12

I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

13

II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

14

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

15

IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 

(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL

16

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

17

D. Tartalék

18

E. Céltartalékok

19

F. Kötelezettségek (20-21 sorok)

20

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

21

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

22

FORRÁSOK )PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11+17+18+19. sor)

 

 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ

EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 

sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) 

Tárgyév

helyesbítései

a

b

c

d

e

1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.)

332e

607e

2.

I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.)

332e

607e

3.

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

 

4.

a) alapítótól

5.

b) központi költségvetéstől

6.

c) helyi önkormányzattól

7.

d) társadalombiztosítótól

8.

e) egyéb

9.

f) továbbutalási céllal kapott

10.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

11. 

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

12.

4. Tagdíjból származó bevétel

90e

77e

13.

5. egyéb bevétel

242e

530e

14.

II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK

15.

B. vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)

16.

1. Pénzügyileg rendezett bevételek

17.

2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

18.

C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.)

332e

607e

19.

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II:+B./2.)

20.

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)

239e

573e

21.

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

239e

573e

22.

Ebből: továbbutalt támogatás

23.

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

24.

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

25.

4. Ráfordítást nem érvényesíthető kiadások

26.

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)

27.

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

28.

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

29.

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

30.

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

31.

G: Tárgyévi pénzügyi eredmény (+1.+2)

93e

33e

32.

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.)

93e

34e

33.

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./1.-F./1.-F./4)

34.

H. Nem pénzben realizált eredmény (+1.+2.)

35.

1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II-E./2.-E-/3.)

36.

2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3)

37.

I. Adózás előtti eredmény (B./1-F./1)+H/2

38.

J. Fizetendő tagsági adó

39.

K. Tárgyévi eredmény

40.

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A/II)-(E/1+E/2+E/3)

93e

34e

41.

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

 

42.

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

43.

1. Bérköltség

44.

ebből: - megbízási díjak

45.

          - tiszteletdíjak

46.

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

47.

3. Bérjárulékok

48.

B. Pénzügyileg rendezett anyagi jellegű ráfordítások

49.

C. Értékcsökkenési leírás

50.

D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások

51.

E. A szervezet által nyújtott támogatások ( pénzügyileg rendezett)

52.

F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege

 

 

 

noghev@gmail.com, noghev@freemail.hu