Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja

 

 

Főoldal

Magunkról

Hírek

Ez történt

Gyűjtemények

Rendezvénynaptár

Haluskafesztivál

Kapcsolatok

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003.

 

Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja

2688 VANYARC, VERES PÁLNÉ ÚT 83.

SZÁMLAVEZETŐ: HÁROMKŐ TAKARÉKSZÖVETKEZET VANYARCI FIÓKJA

AZ EGYESÜLET BANKSZÁMLASZÁMA: 64100074-11020071

ADÓSZÁMA: 18639292-1-12

 

2003 évi nyitóegyenlege január 1-jén:              0.00, -Ft

2003 évi záróegyenlege december 31-én:    93.288,-Ft

 

KIADÁSOK:  összesen:   239.512,-Ft

BEVÉTELEK összesen: 332.000,-Ft

ZÁRÓEGYENLEG:           + 93.288,-Ft

 

Az egyesület vagyona:  1 db   mobiltelefon (SIEMENS MT 30)

                                             2 db   polcos tároló szekrény

a tárgyi vagyon összértéke bruttó:  44.900.-Ft

 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ

EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 

sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

1

A befektetett eszközök (2-4 sorok)

2

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

3

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

4

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5

Forgóeszközök (6-9 sorok)

500 e

377 e

6

I. KÉSZLETEK

45 e

45 e

7

II. KÖVETELÉSEK

8

III. ÉRTÉKPAPÍROK

9

IV. PÉNZESZKÖZÖK

455 e

332 e

10

ESZKÖZÖK (AKTÍVIÁK) ÖSSZESEN (1+5 sor) 

500 e

377 e

11

C Saját tőke (12-16 sorok)

12

I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

13

II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

14

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

15

IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 

(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL

16

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

17

D. Tartalék

18

E. Céltartalékok

19

F. Kötelezettségek (20-21 sorok)

20

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

21

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

22

FORRÁSOK )PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11+17+18+19. sor)

 

 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ

EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 

sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) 

Tárgyév

helyesbítései

a

b

c

d

e

1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.)

500 e

332 e

2.

I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.)

500 e

332 e

3.

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

500 e

4.

a) alapítótól

5.

b) központi költségvetéstől

6.

c) helyi önkormányzattól

7.

d) társadalombiztosítótól

8.

e) egyéb

9.

f) továbbutalási céllal kapott

10.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

11. 

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

12.

4. Tagdíjból származó bevétel

90 e

13.

5. egyéb bevétel

242 e

14.

II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK

15.

B. vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)

16.

1. Pénzügyileg rendezett bevételek

17.

2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

18.

C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.)

500 e

332 e

19.

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II:+B./2.)

20.

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)

500 e

239 e

21.

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

500 e

239 e

22.

Ebből: továbbutalt támogatás

23.

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

24.

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

25.

4. Ráfordítást nem érvényesíthető kiadások

26.

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)

27.

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

28.

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

29.

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

30.

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

31.

G: Tárgyévi pénzügyi eredmény (+1.+2)

93 e

32.

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.)

93 e

33.

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./1.-F./1.-F./4)

34.

H. Nem pénzben realizált eredmény (+1.+2.)

35.

1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II-E./2.-E-/3.)

36.

2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3)

37.

I. Adózás előtti eredmény (B./1-F./1)+H/2

38.

J. Fizetendő tagsági adó

39.

K. Tárgyévi eredmény

40.

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A/II)-(E/1+E/2+E/3)

41.

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

 

42.

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

43.

1. Bérköltség

44.

ebből: - megbízási díjak

45.

          - tiszteletdíjak

46.

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

47.

3. Bérjárulékok

48.

B. Pénzügyileg rendezett anyagi jellegű ráfordítások

49.

C. Értékcsökkenési leírás

50.

D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások

51.

E. A szervezet által nyújtott támogatások ( pénzügyileg rendezett)

52.

F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege

 

 

 

noghev@gmail.com, noghev@freemail.hu